ANBI

Naam:

Stichting Community Service Rotaryclub Apeldoorn-Zuid

RSIN/fiscaalnummer:

0085 04 957

Postadres:

Europalaan 51, 8161 ZB Epe

Doelstelling:

De Stichting beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, voorzover deze 
betrekking hebben op de dienst aan de gemeenschap. 

Hoofdlijnen van het Beleidsplan:

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van materiële steun in de vorm van giften (in geld of in natura) of in de vorm van geldleningen voor charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut.

De functie van de bestuurders:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Namen van de bestuurders:

Voorzitter : A. M. Scholtens
Secretaris/penningmeester : D.J. De Winter
Lid : J.W. Van Bruggen

Het beloningsbeleid:

De Stichting kent geen beloningsbeleid. Aan bestuurders worden geen beloningen toegekend en ook geen onkosten vergoed.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Uit verkregen gelden van leden van de Rotaryclub Apeldoorn-Zuid en sponsoractiviteiten georganiseerd door dezelfde leden kon het afgelopen jaar een aantal projecten financieel worden ondersteund.

  • Voorziening maaltijden City Pastoraat “De Herberg”
  • Afdracht aan The Rotary Foundation voor wereldwijde hulpprojecten
  • Gelre Ziekenhuis aankoop van Baby-in-Beeld apparatuur
  • Gelre Ziekenhuis: reanimatiepop
  • Wandelen voor water
  • Rotary Doctorsbank
  • Autotocht door leden voor ouderen (Kap-toer)